Informace pro reklamní agentury

O výrobě

Výroba reklamního předmětu s firemním potiskem sestává z těchto fází:

1. přijetí zakázky, 2. grafická příprava, 3. tisková příprava, 4. tisk dekoru, 5. aplikace dekoru na střep, 6. zkušební výpal, korektury (a případný návrat do bodu 4), 7. finální výpal, 8. balení a expedice, 9. příjem pochval a stížností

 

Znalost tohoto výrobního procesu Vám umožní utvořit si představu o časových možnostech při výrobě zakázky.

 

 

O přijetí zakázky

 

Zakázka je přijata pouze v případě, že jsou dodány všechny podklady pro její zhotovení.

 

Teprve okamžikem dodání všech potřebných podkladů („co a na co“) je zakázka přijata a zařazena do výrobního programu. Jedná se tedy o dodání grafického podkladu a případně zákazníkova „střepu“ – máte-li svůj.

 

Tímto pravidlem o přijetí zakázky chceme zamezit problémům s termíny dodání, které pramení z nekompletnosti zadání.

 

Firemní loga, fotografie a jiné předlohy, které chcete dekorovat  na vybraný „střep“ nejlépe dodejte v elektronické podobě v co nejlepší možné kvalitě.  Soubory větší jak 10MB není vhodné zasílat e-mailem.

 

 

O grafické přípravě

 

Technologie tisku na sklo, keramiku a porcelán je specifická. Používáme atypické formáty a postupy. Proto je nutné každou předlohu individuálně přizpůsobit potřebám tisku.

 

Ale pokud máte předlohu dobře zpracovanou, tak zpravidla její grafická příprava netrvá déle jak půl hodiny. Předloha by měla mít alespoň 200dpi. Ze špatné předlohy těžko uděláme dobrý dekor.

 

 

Termín dodání

 

Zhotovení zakázky provádíme standartně v průběhu 3 týdnů od nejbližšího pondělí.

V pondělí provádíme inventarizaci materiálu, předáváme zakázky ke grafickému zpracování, doobjednáváme chybějící materiál, proto od pondělí.

V měsících červenec, srpen a září, kdy vrcholí sezóna výroby motivů měst a míst, může dojít k prodloužení termínu zhotovení zakázky. Nicméně, je-li zadání zakázky kompletní, neměla by výroba trvat déle než 6 týdnů.

Požadavky na zrychlení výroby a na zkrácení termínů zhotovení zpravidla vedou k stresovým a spolupráci  nesvědčícím situacím.

 

Na požadavky na zkrácení termínu nemůžeme brát zřetel. Pokud zakázku zhotovíme rychleji, je to možné, ale nemůžeme se k němu zavazovat a to jen a jen pro Vaši maximální spokojenost.

 

Výpal

 

Každý výrobek je dá se říci originál. My se pochopitelně snažíme, aby výstupy od nás byly co nejméně rozdílné, ale není v našich silách dělat navlas stejné kopie. Barvu dekoru ovlivňuje jak tisk dekoru, tak i jeho výpal.

Pokud nám například dodáte k potisku žlutý hrnek, na který chcete drobné modré logo, pak se může lehko stát, že pokud nám neumožníte změnit grafiku a podložit ho bílou barvou, že výsledkem může být součet modré a žluté, tzn. zelená barva.

 

Je dobré každou zakázku probrat dopředu, pokusíme se Vás na případná úskalí upozornit a najít nejlepší řešení.

 

 

Expedice, doprava

 

Zakázky zpravidla dodáváme vlastními vozy při zásobování našich stálých odběratelů.

 

Pokud jste schopni si pro zhotovenou zakázku dojet, budeme velmi rádi. Doprava přepravními službami je vzhledem k povaze námi obchodovaného zboží velmi riziková a tak se snažíme zakázky v dosahu činnosti našich obchodních zástupců dodávat vlastními vozy při zavážce běžného zboží. 

 

V jiných případech nám nezbývá nic jiného, než spoléhat na schopnost přepravních firem nerozbít vše, co vypadá jako balík.