Katalog velkoobchod

 • Celoplášťový potisk na nerovné hrnky je to co umíme velmi dobře

 • Výroba SUPER originálních upomínkový předmětů na naší provozovně

 • Sadba v barvách podzimu

  Zahradnické substráty, hnojiva - naskladněno v hojném množství

 • Chryzantémy v různých velikostech

 • Sadba drátovců je již skladem

Zákazník

Volby

 • 419443.01 5904517048904 Biopon 250ml lesk na listy Dodává rostlinám zdravý lesk, odstraňuje skvrny a usazeniny z listů a účin ně zabraňuje usazování prachu. Je vhodný na ošetřování květináčových rostl in a úpravu vzhledu kytic a květinových dekorací.-lk-
 • 19879.01 5904517164376 Biopon 250ml Orchideje gel Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro všechny druhy orchidejí. Poskytuje veškeré potřebné živiny, udržuje rostliny ve výborné kondici a zajištuje dlouhé a intenzivní kvetení. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuje snadné použití a lehkou absorpci rostlinami. Balení: 250 ml.-lk-
 • 419444.01 5904517085794 Biopon 250ml péče o orchidej Přípravek pro péči o orchideje usnadňuje udržování optimálního mikroklimat u a vlhkosti rostliny, zejména ve vnitřních prostorách, které jsou v zimě vytápěny. Zajišťuje intenzivní hydrataci. Nezanechává povlak na listech. S prej stříkáme na listy a provzdušníme kořeny a půdu. Používáme 1-3x za týd en. Balení 250 ml.-lk-
 • 19992.01 5904517085794 Biopon 250ml péče o orchidej Přípravek pro péči o orchideje usnadňuje udržování optimálního mikroklimat u a vlhkosti rostliny, zejména ve vnitřních prostorách, které jsou v zimě vytápěny. Zajišťuje intenzivní hydrataci. Nezanechává povlak na listech. S prej stříkáme na listy a provzdušníme kořeny a půdu. Používáme 1-3x za týd en.-lk-
 • 419467.01 5904517125933 Biopon 3kg Trávník mech stop Vícesložkové minerální hnojivo určené k ošetřování trávníků s účinkem prot i mechu. Speciální složení umožňuje zdravý růst trávníku, díky zvýšenému o bsahu draslíku zamezuje růstu mechu a zvýšené množství dusíku umožňuje ryc hlé zatravnění vzniklých prázdných míst. Aplikuje se preventivně 1 x za 7 - 8 dní v dávce 30 -50 g/m2. Hnojivo se rovnoměrně rozsype do posekaného t rávníku a vydatně zalije. V případě akutní potřeby použijeme jednorázově v
 • 419468.01 5904517126756 Biopon 3kg Trávník plevel Hnojivo na trávníky s rychlým účinkem. Díky speciálnímu složení pomáhá udr žovat trávník hustý a bez plevele. Obsahuje biologicky snadno využitelný d usík zajišťující intenzivní růst trávníku a bránící tvorbě a opětovnému rů stu plevelů. Vhodný výběr živin vytváří skvělé podmínky pro růst hustého, zdravého a sytě zbarveného trávníku. Balení: 3 kg.-lk-
 • 419469.01 5904517023406 Biopon 500ml Azalky a rhod. Tekuté vícesložkové minerální hnojivo určené pro rododendrony a azalky. Zv yšuje odolnost rostlin vůči chorobám, prodlužuje dobu kvetení a stimuluje vývoj poupat. Aplikujeme zaléváním nebo na listy. Složení: dusík-fosfor-dr aslík + stopové prvky (8-3-4). Dávkování: 1/2 víčka hnojiva na 1 l vody. V období od jara do podzimu hnojíme každých 14 dní. V době květu hnojíme je n zaléváním. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419433.01 5904517164338 Biopon 500ml Azalky a rhod. gel Inovativní a mimořádně účinné minerální hnojivo je vhodné pro všechny druh y rododendronů a azalek. Pečlivě vybrané živiny a minerály prodlužují dobu kvetení a urychlují tvorbu poupat. Při pravidelném používání pomáhá udržo vat květiny v dobrém stavu po celý rok. Díky hutné konzistenci gelu, který je rozpustný ve vodě, jsou živiny z hnojiva pro rostliny dobře vstřebatel né. Hnojivo navíc vyniká snadností použití. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419470.01 5904517023345 Biopon 500ml Balkónové rostliny Tekuté vícesložkové minerální hnojivo vhodné pro balkónové a terasové rost liny. Podporuje jejich bohaté kvetení. Obsah dusíku v amidové formě prodlu žuje účinnou dobu hnojení. Aplikujeme zaléváním nebo na listy. Složení: du sík-fosfor-draslík + stopové prvky (5,9-4,5-4,6). Dávkování: 1 víčko hnoji va na 1 l vody. V období od jara do podzimu hnojíme každých 10 dní. Balení : 500 ml.-lk-
 • 419442.01 5904517164352 Biopon 500ml Hortenzie gel Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je určeno pro hortenzie. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuje snadné použití a lehkou absorp ci rostlinami. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419471.01 5904517023390 Biopon 500ml Jehličnany Tekuté vícesložkové minerální hnojivo určené pro všechny druhy jehličnatýc h stromů a keřů. Zvýšený obsah dusíku zajišťuje intenzivní zbarvení jehlič í. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419472.01 5904517023338 Biopon 500ml Kvetoucí rostliny Tekuté vícesložkové minerální hnojivo určené pro balkónové a kontejnerové rostliny a pro rostliny pěstované v květináčích. Zvýšený obsah draslíku a fosforu je zárukou bohatého květu hnojených rostlin. Speciálně přizpůsoben é složení stimuluje intenzivní růst. Složení: dusík - fosfor - draslík (4- 5-6) + stopové prvky. Aplikujeme zálivkou nebo postřikem na list v období od jara do podzimu 1x za 7 dní, v zimních měsících 1x měsícně. Dávkování:
 • 419435.01 5904517164291 Biopon 500ml Kvetoucí rostliny gel Inovativní a mimořádně účinné minerální hnojivo je vhodné pro okrasné, bal kónové a záhonové květiny. Podporuje tvorbu poupat a zajišťuje dlouhodobé a bohaté kvetení s krásnými barvami květů. Díky hutné konzistenci gelu, kt erý je dobře rozpustný ve vodě, jsou živiny z hnojiva pro rostliny dobře v střebatelné. Hnojivo navíc vyniká snadností použití. Při nalévání hnojiva nedochází k jeho rozlití mimo vymezený prostor, což umožňuje přesné dávkov
 • 419474.01 5904517023352 Biopon 500ml Muškát Tekuté vícesložkové minerální hnojivo určené pro všechny varianty pelargón ií. Obsah dusíku v amidové formě prodlužuje účinnou dobu, proto rostliny n emusí být hnojeny denně. Optimálně vybírané množství draslíku rostliny pov zbuzuje k bohatému květu. Složení: dusík - fosfor - draslík (4-5-6) + stop ové prvky. Aplikujeme zálivkou nebo postřikem na list v období od jara do podzimu 1x za 7 - 10 dní. Dávkování: 1 víčko na 1 - 2 l vody. Balení: 500
 • 419436.01 5904517164314 Biopon 500ml Muškát gel Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro všechny druhy muškátů. Poskytuje veškeré potřebné živiny. Pravidelné používání zvyšuje t vorbu poupat, prodlužuje dobu kvetení a zintenzivní barvu květů a listů. V e vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuje snadné použití a lehkou abso rpci rostlinami. Balení: 500 ml.-lk-
 • 19877.01 5904517023451 Biopon 500ml Orchideje Tekuté hnojivo vhodné pro orchideje. Vhodné přihnojování jim umožňuje kvés t po celý rok. Složení: dusík - fosfor - draslík (6-4-5) + stopové prvky. Aplikujeme zálivkou nebo postřikem na list v období od jara do podzimu 1x za 7 dní, v zimních měsících 1x měsíčně. Dávkování: 1/2 víčka na 1 l vody. Balení: 500 ml.-lk-
 • 19880.01 5904517164369 Biopon 500ml Orchideje gel Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro všechny druhy orchidejí. Pravidelné používání stimuluje dlouhodobé a časté kvetení (i ně kolikrát ročně), poskytuje potřebné živiny, zvyšuje tvorbu poupat a zinten zivňuje barvu květů a listů. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuj e snadné použití a lehkou absorpci rostlinami. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419428.01 5904517023482 Biopon 500ml palmy, juky Tekuté hnojivo vhodné na palmy, juky a dracény. Podporuje jejich růst a sy tě zelenou barvu. Složení: dusík - fosfor - draslík (8-3-4) + stopové prvk y. Aplikujeme zálivkou nebo postřikem na list v období od jara do podzimu 1x za 7 dní, v zimních měsících 1x měsíčně. Dávkování: juka - 1 víčko na 1 l vody, dracény a palmy - 1/2 víčka na 1 l vody. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419437.01 5904517164307 Biopon 500ml pokoj. rost. gel Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro pokojové rostl iny. Prodlužuje dobu kvetení, posiluje kořenový systém a zlepšuje celkový stav rostlin. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuje snadné použit í a lehkou absorpci rostlinami. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419429.01 5904517023413 Biopon 500ml růže Tekuté vícesložkové minerální hnojivo určené pro všechny druhy růží. Vysok ý obsah dusíku v amidové formě prodlužuje dobu účinku hnojiva. Podporuje v znik poupat a prodlužuje dobu květu rostlin. Složení: dusík - fosfor - dra slík (8-3-4) + stopové prvky. Aplikujeme zálivkou nebo postřikem na list v období od jara do podzimu 1x za 7-10 dní. Dávkování: 1/2 víčka na 1 l vod y. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419441.01 5904517164345 Biopon 500ml růže gel Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro všechny druhy růží. Udržuje rostliny ve výborné kondici a zajištuje dlouhé a intenzivní kvetení. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zajišťuje snadné použití a l ehkou absorpci rostlinami. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419438.01 5904517164321 Biopon 500ml Surfinie a petunie Tekuté vícesložkové minerální hnojivo určené pro surfínie a petúnie. Podpo ruje jejich růst a bohaté kvetení. Složení: dusík - fosfor - draslík (5,9- 4,5-4,6) + stopové prvky. Aplikujeme zálivkou nebo postřikem na list. Dávk ování: 1 víčko na 1 l vody. Takto připraveným roztokem zaléváme surfínie 3 x týdně. Ostatní kvetoucí rostliny zaléváme nebo postřikujeme roztokem 2x týdně. Během květu hnojíme pouze zaléváním. Balení: 500 ml.-lk-
 • 421985.01 5904517023369 Biopon 500ml Surfinie a petunie
 • 19866.01 5904517022249 Biopon 500ml Univerzál Tekuté vícesložkové minerální hnojivo určené pro všechny domácí, balkónové a terasové rostliny. Podporuje optimální růst a kvetení rostlin. Složení: dusík - fosfor - draslík (8-3-4) + stopové prvky. Aplikujeme zálivkou neb o postřikem na list od jara do podzimu každých 7 - 14 dní, v zimních měsíc ích 1x za měsíc. Dávkování: 1/2 víčka na 1 l vody. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419439.01 5904517164277 Biopon 500ml Univerzál gel Vysoce účinné minerální hnojivo ve formě gelu je vhodné pro celoroční hnoj ení všech druhů rostlin. Prodlužuje dobu kvetení, posiluje kořenový systém a zlepšuje celkový stav rostlin. Ve vodě rozpustná gelová konzistence zaj išťuje snadné použití a lehkou absorpci rostlinami. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419431.01 5904517023321 Biopon 500ml Zelené rostliny Tekuté vícesložkové minerální hnojivo určené pro rostliny pěstované v květ ináčích, balkónové a kontejnerové rostliny. Stimuluje intenzivní růst. Zvý šený obsah dusíku je zárukou bujné zeleně. Složení: dusík - fosfor - drasl ík (8-3-4) + stopové prvky. Aplikujeme zálivkou nebo postřikem na list od jara do podzimu každých 7 dní, v zimních měsících 1x za měsíc. Dávkování: 1 víčko na 1 l vody. Balení: 500 ml.-lk-
 • 419440.01 5904517164284 Biopon 500ml Zelené rostliny gel Inovativní a mimořádně účinné minerální hnojivo je vhodné pro všechny druh y zelených okrasných rostlin. Správně vyvážené složení hnojiva dodává rost linám krásný vzhled a udržuje je v dobrém stavu. Pečlivě vybrané živiny a minerály posilují růst rostlin a zajišťují svěže zelenou barvu listů. Díky hutné konzistenci gelu, který je rozpustný ve vodě, jsou živiny z hnojiva pro rostliny dobře vstřebatelné. Hnojivo navíc vyniká snadností použití.
 • 419432.01 5904517023499 Biopon 500ml Zelenina Tekuté vícesložkové hnojivo určené na zeleninu. Podporuje vyšší úrodu a do zrávání plodů. Vhodně přizpůsobený obsah dusíku přispívá k optimálnímu vzr ůstu a rozvoji, avšak nevede k nadměrné koncentraci škodlivých dusičnanů. Složení: dusík - fosfor - draslík (5-4,6-6) + stopové prvky. Aplikujeme zá livkou nebo postřikem na list od jara do podzimu každých 7 dní. Dávkování: 1/2 víčka na 1 l vody. V případě příznaků oslabeného rozvoje rostlin použ
 • 421984.01 5904517221703 Biopon elixír DUO na orchideje 35ml
 • 421983.01 5904517221680 Biopon elixír na orchideje 35ml
 • 9689.01 8594031570318 BioRepel - chytrá houba proti plísním Biologický ekologický přípravek k potlačování plísní a dalších mikro- organismů na zdivu a omítkách s aktivní nepatogenní mikroflórou. -mš-
 • 414.01 8595602514168 Biotin 100g pro lesklou srst Vitamínový komplex pro skvělou kondici srsti a perfetkní exteriér výstavních jedinců. Zvyšuje hustotu a lesk srsti a omezuje vypadávání a nadměrné línání. Složení: sušená laktóza, glukóza, uhličitan vápenatý, sušené pivovarské kvasnice, škrob, stearan vápenatý. Analytické složky: protein 6,37%, tuk 2,44%, vláknina 1,52%. -mc-
 • 19816.01 8595602514175 Biotin 250g pro lesklou srst Extrémně vhodné pro plemena s vysokými nároky na vzhled a kvalitu srsti. Zvyšuje hustotu a lesk srsti, podporuje hedvábný vzhled. Přispívá k rychlé regeneraci a výměně srsti v období línání. Podává se při nadměrném vypadávání srsti či v období línání. SLOŽENÍ: sušená laktóza, glukóza, uhličitan vápenatý, sušené pivovarské kvasnice, stearan vápenatý. Analitické složky: popel 22,26%, tuk 2,44%,
 • 2254.01 3830043530373 Biotoll mravenci 200 ml Postřikový insekticid proti mravencům. Účinná a zároveň dlouhodobá ochrana obývacích prostor před mravenci. -mš-
 • 2252.01 3830001598384 Biotoll prášek mravenci 100g Insekticidní nástraha k hubení mravenců pronikajících zvenku do budov, rybenek a mouchy domácí ve formě jemného bílého prášku. -mš-
 • 2253.01 3830001598414 Biotoll prášek mravenci 300g Insekticidní prášek proti mravencům, působí zanášením do hnízda nebo použití jako bariéra proti pronikání do dalších prostor. -pš-
 • 2255.01 3830001598681 Biotoll proti vosám 170g Insekticidní prášek proti vosám. Výhodou je aplikace hubicí (zmáčknutí obalu). -pš-
 • 420679.01 0 Bison liquid rubber 50ml/Zt
 • 420681.01 0 Bison Poly Max 115g crystal express/Zt
 • 420684.01 0 Bison Poly Max High 165g Tack Express/Zt
 • 420683.01 0 Bison Super Glue Control 3g/Zt
 • 2778.01 8592499140142 Bnf/Acidomid D 1l pro drůbež Obsahuje kompletně všechny organické kyseliny důležité pro výživu drůbeže. Též zvyšuje odolnost proti bakteriálním a jiným chorobám. Redukuje potíže zažívacího traktu. -pš-
 • 060570.01 8592499130136 Bnf/Acidomid E 500 ml pro exoty Doplňkové krmivo pro exotické ptactvo sloužicí jako prevence množení patogenních bakterií, plísní a kokcidií. Podává se do napajecí vody nebo na pevnou složku krmné dávky v množství 10ml na 1l pitné vody. První 2-3 dávkování poloviční. Složení: minerální látky, organické kyseliny (mravenčí, propionová, mléčná, octová, citrónová), vitamíny, extrakt z bylin, upravená pitná voda. -dm-
 • 2207.01 8592499120144 Bnf/Acidomid H 1l pro holuby Doplňkové minerální krmivo pro holuby s kompletním obsahem organických kyselin důležitých pro výživu holubů a jako vysoce účinná prevence bakte- riálních chorob a kokcidiózy. -mš-
 • 2206.01 8592499120137 Bnf/Acidomid H 500ml pro holuby Acidomid obsahuje kompletně všechny organické kyseliny důležité pro výživu holubů a navíc jako jediný přípravek svého druhu na trhu glukozu a vyvážený poměr minerálních látek. -pš-
 • 4897.01 8592499110145 Bnf/Acidomid K 1l pro králíky Obsahuje kompletně všechny organické kyseliny důležité pro výživu králíků. Zvyšuje odolnost také proti jiným než bakteriálním chorobám /jako např. kokcidióze/. Doporučuje se podávat celoročně. -mš-
 • 60231.01 8592499110138 Bnf/Acidomid K 500ml pro králíky Obsahuje kompletně všechny organické kyseliny důležité pro výživu králíků. Zvyšuje odolnost také proti jiným než bakteriálním chorobám /jako např. kokcidióze/. Doporučuje se podávat celoročně. -mš-
 • 420577.01 0 Bnf/Acidomid K 6l pro králíky